اخبار اسلایدی
کارگاه آموزشی  توجیهی استقرار و پایداری کانونهای سلامت محلات شهری و روستایی استان برگزار شد

1398/5/5 شنبه

کارگاه آموزشی  توجیهی استقرار و پایداری کانونهای سلامت محلات شهری و روستایی استان برگزار شد

روز پنج شنبه 3 مرداد 1398 کارگاه توجیهی استقرار و پایداری کانونهای سلامت محلات شهری و روستایی در سالن جلسات دفتر ریاست برگزار شد

این کارگاه که به منظور ارتقاء سلامت شهرستان‌ها  برگزار شده بود مهندس نوروز علی عزیزخانی، معاون امور اجتماعی دانشگاه، در مورد نحوه  برنامه ریزی عملیاتی در کانون‌های سلامت محلات شهری و روستایی جهت ارتقا کیفی کانون‌ها  و نحوه برنامه ریزی استراتژیک مطالبی را بیان نمود و از کارشناسان آموزش و ارتقاء سلامت شهرستان‌ها  در راه اندازی کانون های سلامت محلات شهری و روستایی استان تشکر و قدر دانی نمود .

مهسا امامیه،  کارشناس توانمندسازی اجتماعی محور، نیز در مورد برنامه ریزی اقدامات توسعه محلات و در مورد نحوه تحلیل وضعیت موجود محله، توضیحات لازم را ارائه کرد .