اخبار اسلایدی
کانون های سلامت شهر محمود آباد نمونه افتتاح شد

1398/2/28 شنبه

خبر مهندس خونبانی

کانون های سلامت شهر محمود آباد نمونه افتتاح شد
 

پس از نیاز سنجی های انجام شده در شهر محمود آباد نمونه دو کانون سلامت  به نام شهید چمران و شهید مطهری  تشکیل گردید
 

در مراسم افتتاحیه این دو کانون مهندس نوروز علی عزیز خانی معاون اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی قزوین هماهنگی بین‌بخشی در راستای برقراری عدالت اجتماعی، ارتقاء سواد سلامت جامعه و افزایش امید به زندگی را از مهم‌ترین اهداف راه اندازی کانون‌های سلامت محلات عنوان کرد.

در این مراسم مهندس عباس افلاطونی معاون فرماندار ضمن ابراز خرسندی و قدردانی از راه‌اندازی کانون‌های سلامت محله، گفت: امروزه برای رفع مسائل و مشکلات موجود، نیازمند حضور آحاد مردم جامعه هستیم و لازم است با مشارکت مردم و مسئولین در جهت رفع مشکلات مرتبط با سلامت و رفاه جامعه و در جهت ارتقاء سلامت گام برداریم.

در پایان مراسم نمایندگان مردمی کانون سلامت محله  شهید چمران و مطهری، برخی از مشکلات محله خود را عنوان نموده و مسئولین حاضر توضیحات و راه حل برون رفت از مشکلات مطرح شده ارائه نمودند.