تماس با ما

آدرس مجمع خیرین سلامت استان قزوین : فلسطین شرقی نبش کوچه وحدت

 شماره تلفن :  33351621 -028

آدرس معاونت اجتماعی : خیابان نواب شمالی

 خیابان شهید سلمانی، مجتمع ادارات- ساختمان شماره یک ستاد

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

کدپستی : 15315-34199      

شماره تلفن : 5-33375152

دورنگار: 33355162