شرح وظایف خیرین
 •  بسیج منابع از طریق خیرین برای انجام پروژه های دارای اولویت منطقه
 • توانمندسازی و ارتقای مهارت اعضای هیئت علمی و کارشناسان حوزه سلامت دانشگاه جهت مواجهه با خیریه‌ها و خیرین استان
 • فرهنگ سازی جهت تبیین مقوله کار خیر در استان و ارزش گذاری بر مؤلفه مشارکت مردمی در حوزه سلامت
 •  تعامل سازنده با خیرین سلامت و استفاده حداکثری از توان ایشان و سایر مؤسسات خیریه
 •  مستندسازی و انتشارات
 • همکاری در ایجاد بانک اطلاعاتی خیرین و واقفین حوزه سلامت
 •  اجرای بسته تکریم و تجلیل از خیرین، شامل (ساخت فیلم، مستند، چاپ کتاب، برگزاری همایش تجلیل، اعطای نشان و ...)
 • توانمندسازی خیرین جهت انجام کارهای تشکیلاتی و تأسیس مؤسسه خیریه
 • سازماندهی فعالیت های خیر، شناسایی سرشاخه ها و ایجاد مدیریت یکپارچه مشارکت برای فعالیت های خیر در سطح استان
 • تشکیل کانون ها و تشکل های خیریه مبتنی بر گروه ها و صنوف مختلف مثل کانون بانوان خیر، جوانان، اصناف
 •  شناسایی گروه‌های داوطلب فعال در حوزه سلامت و تشکیل بانک اطلاعات آن‌ها
 • .بررسی و پیشنهاد مدل‌ها و روش‌های کار داوطلبانه در حوزه سلامت با تعیین مصادیق
 •  برنامه ریزی جهت جذب داوطلب تخصصی مبتنی بر نیازهای حوزه سلامت
 • .کمک به ایجاد شبکه گروه های داطلب با علایق مشترک
 • برنامه ریزی جهت آموزش و توانمندسازی گروه‌های داوطلب در حوزه های مختلف تخصصی
 • اجرای دوره های آموزشی برای مؤسسات خیریه حوزه سلامت
 • ایجاد شبکه خیریه استانی برای مؤسسات خیریه حوزه سلامت
 • انجام پایش و ارزشیابی جهت رصد فعالیت های مؤسسات خیریه
 • .کمک به ایجاد مؤسسات خیریه با عضویت گروه‌های مرجع و خیرین شاخص در حوزه دارای اولویت وزارتخانه
 • تعامل با نهادها و مؤسسات اجتماعی- اقتصادی جهت حمایت از مؤسسات خیریه
 • برگزاری نشست‌های مستمر با گروه ها، نهادها و انجمن های مرتبط با مناطق و اقوام مختلف استان به منظور بسیج ظرفیت‌ها جهت توسعه زیرساخت های محلی حمایت از خیرین و امور خیریه
 • گزارش عملکرد فصلی به ستاد وزارت
 •  انجام سایر تکالیف و برنامه‌های محوله از معاونت اجتماعی وزارتخانه